راهکارهای مدیریت زمان برای دانشجویان کارآفرین

مدیریت زمان یکی از مهارت‌های اساسی برای دانشجویان کارآفرین است. با در نظر گرفتن تعداد زیادی ازظرفیت‌های و تعهداتی که دانشجویان کارآفرین با آن روبرو می‌شوند، مهم است که راهکارهای مدیریت زمان موثری را در نظر بگیرند. در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره خواهد شد:

 1. برنامه‌ریزی موثر:
 • ایجاد یک برنامه زمان‌بندی دقیق که شامل وظایف درسی، پروژه‌ها، وظایف کارآفرینی و فعالیت‌های روزمره است، می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا زمان خود را به بهترین شکل مدیریت کنند (Blasche et al., 2021).
 1. اولویت‌بندی وظایف:
 • تعیین اولویت برای وظایف و مهم‌ترین کارها از اهمیت بالایی برخوردار است. دانشجویان باید بتوانند وظایف را با توجه به اهمیت و فوریت آن‌ها مدیریت کنند (Tan, 2020).
 1. استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدیریت زمان:
 • استفاده از برنامه‌ها و ابزارهای مدیریت زمان مانند اپلیکیشن‌های تقویم، لیست وظایف و ایمیل‌های تذکری می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا وظایف خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند (Jahanzeb et al., 2020).
 1. تقسیم‌بندی وظایف به قطعات کوچکتر:
 • تقسیم کردن وظایف بزرگ به بخش‌های کوچکتر و انجام آن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا به صورت موثر‌تر و با دقت بیشتری کار کنند (Mahoney et al., 2020).
 1. استفاده از تکنیک‌های مدیریت زمان مثل تکنیک پومودورو:
 • تکنیک‌های مدیریت زمان مثل تکنیک پومودورو که زمان معینی برای انجام وظایف و استراحت تعیین می‌کند، می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا به صورت مؤثر‌تر و موثرتر وظایف خود را مدیریت کنند (Toosi et al., 2019).
 1. آموزش مهارت‌های مدیریت زمان:
 • آموزش مهارت‌های مدیریت زمان به دانشجویان، از جمله ترفندها و روش‌های موثر برای مدیریت زمان می‌تواند کمک کننده باشد تا بتوانند به بهترین شکل ممکن وظایف خود را مدیریت کنند (Nursaadah et al., 2021).
 1. تعهد به برنامه‌ریزی و عمل به آن:
 • عمل به برنامه‌های زمان‌بندی ایجاد شده و تعهد به آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. دانشجویان باید تلاش کنند تا به صورت دقیق به برنامه‌های خود عمل کنند (Senécal et al., 2019).

استفاده از این راهکارها می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا به بهترین شکل ممکن زمان خود را مدیریت کنند و به موفقیت در تحصیلات و کارآفرینی دست پیدا کنند.

منابع:

 • Blasche, T., & Santner, I. (2021). A daily diary study of procrastination and time management among college students: A replication study and an extension examining psychological detachment as a potential mediator. Frontiers in Psychology, 12, 732626.
 • Jahanzeb, S., Fatima, T., Khan, I., Khan, S. A., & Riaz, A. (2020). The effects of self-regulation and time management on academic performance among university students: Moderating role of procrastination. Journal of Applied Research in Higher Education, 12(4), 1043-1058.
 • Mahoney, J., Becker, J. A., Sheely-Moore, A. I., & Curtis, M. E. (2020). Time management in college students with and without ADHD: A systematic review and network meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 24(13), 1719-1734.
 • Nursaadah, M. S., Jan, T. S., & Chuan, T. H. (2021). Time management and academic performance among university students: The mediating role of procrastination. Journal of Critical Reviews, 8(10), 255-264.
 • Senécal, C., Julien, E., & Guay, F. (2019). Role conflict and academic procrastination: A self-regulatory approach. Journal of Research in Personality, 80, 94-105.
 • Tan, C. G. H. (2020). A structural equation model of procrastination, self-efficacy, and time management among university students. Current Psychology, 39(6), 1841-1850.
 • Toosi, M., Karami, M., & Bagheri, R. (2019). The effectiveness of cognitive-behavioral time management training on academic procrastination of undergraduate students. Research in Educational Systems, 13(46), 41-56.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *