معرفی منابع کنکور دکتری نیمه متمرکز رشته کارآفرینی

ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات 1 مبانی کارآفرینی احمدپور داریانی – مقیمی نشر فراندیش 2 کارآفرینی پیشرفته احمدپور داریانی – ملکی انتشارات راه دان 3 نظریه های کار آفرینی سیدمحمدمقیمی، یوسف وکیلی، مرتضی اکبری مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 4 کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها احمدپور داریانی نشر جاجرمی 5 کارآفرینی رابرت هیسریچ، مایکل پیترز – […]

بیشتر بخوانید
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینیکلیه گرایشها (کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری ، سازمانی، بین الملل، توسعه و کسب و کار الکترونیکی ) در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید . با اینحال سایت […]

بیشتر بخوانید