معرفی منابع کنکور دکتری نیمه متمرکز رشته کارآفرینی

ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات 1 مبانی کارآفرینی احمدپور داریانی – مقیمی نشر فراندیش 2 کارآفرینی پیشرفته احمدپور داریانی – ملکی انتشارات راه دان 3 نظریه های کار آفرینی سیدمحمدمقیمی، یوسف وکیلی، مرتضی اکبری مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 4 کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها احمدپور داریانی نشر جاجرمی 5 کارآفرینی رابرت هیسریچ، مایکل پیترز – […]

بیشتر بخوانید