معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی
کلیه گرایشها (کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری ، سازمانی، بین الملل، توسعه و کسب و کار الکترونیکی )

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت های خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.

ردیفنام کتابتألیفتوضیحات
زبان عمومی و تخصصی
1زبان عمومی ارشد زیر ذره بین *الناز یوسف زاده، هادی جهانشاهیانتشارات نگاه دانش
در صورت مطالعه منبع 1 نیازی به مطالعه منابع 2و3و4 نمی باشد
2Barron’s 1100 Words You Need to Know*  
3Barron’s essential words for the TOEFL*  
4504 Essential Words *  
یکی از دو کتاب زبان تخصصی (منابع 5 یا 6) مطالعه شود
5زبان تخصصی مدیریت *آرمان اشراقی  انتشارات نگاه دانش
6زبان تخصصی مديريت با تاکید بر استراتژی های درک مطلب*محمدرضا ناصرزاده – یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش
7زبان عمومیمحمدرضا ناصرزاده – رضا نعمتی انتشارات نگاه دانش
8زبان عمومی کارشناسی ارشدآرمان اشراقیپیک مروا، نگاه دانش
9زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)داور ونوسانتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تئوریهای مدیریت
1مبانی سازمان و مدیریت *سیدمحمد مقیمیانتشارات راه دان
2تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی *استیفن رابینز – ترجمه الوانی و دانائی فردانتشارات صفار – اشراقی
3مدیریت عمومی *مهدی الوانینشر نی
4مبانی سازمان و مدیریت *علی رضائیانانتشارات سمت
منابع جامع جایگزین
هر یک از سه منبع زیر می تواند جایگزین منابع فوق باشد. در صورت تهیه منابع زیر، ویرایش جدید آنها که تغییرات منابع سال 94 تا 96 را لحاظ کرده باشند تهیه گردد.
5تئوری های مدیریت (ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت)سیدرضاسیدجوادین، حسین جلیلیانانتشارات نگاه دانش
6فلش کارتهای تئوری مدیریت DLMتیم تألیف DLMانتشارات تبلور دانش
7تئوری های مدیریتعلیرضا سلامیموسسه ماهان
سایر منابع پیشنهادی
8مبانی مدیریت رفتار سازمانیعلی رضائیانانتشارات سمت
9مبانی تئوری و طراحی سازمانریچارد ال دفت – ترجمه پارسائیان و اعرابیانتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
10مبانی رفتار سازمانیاستیفن رابینز – ترجمه اعرابی و پارساییانانتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
11مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریتمهرداد پرچانتشارات مهربان نشر
اقتصاد کلان
1اقتصاد کلان *محسن نظری انتشارات نگاه دانش
22000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلانمحسن نظری انتشارات نگاه دانش
اقتصاد خرد
1اقتصاد خرد *محسن نظری انتشارات نگاه دانش
22000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خردمحسن نظری انتشارات نگاه دانش
ریاضیات
1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری *هادی رنجبرانانتشارات اثبات
2ریاضیات عمومیامید محمودیان انتشارات نگاه دانش
3ریاضیات پایهامیر تقی زاده انصاریپارسه
آمار
یکی از دو کتاب زیر مطالعه شود
1آمار و احتمالات ارشد *محسن طورانیانتشارات نگاه دانش
آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری*هادی رنجبرانانتشارات اثبات
2آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد)عادل آذر – مومنیانتشارات سمت
3طرح 90 درصد آمار و احتمال مدیریت و حسابداریمحسن طورانیموسسه پارسه
مبانی کارآفرینی
منبع اصلی
1نظریه های کارآفرینی *سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی، مرتضی اکبریانتشارات دانشگاه تهران
منابع با درجه اهمیت متوسط
2مبانی کارآفرینیاحمدپور داریانی – مقیمینشر فراندیش
3کارآفرینی پیشرفتهاحمدپورداریانی، ملکیانتشارات راه دان
سایر منابع پیشنهادی
4کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوهااحمدپور داریانینشر جاجرمی
5کتاب جامع کارآفرینی (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)احمدپور داریانی، جمالی، قاسمیانتشارات کتابخانه فرهنگ
6کارآفرینیاحمدپور داریانی، عزیزیموسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
مدیریت بازاریابی
1اصول بازاریابی *فیلیپ کاتلر – ترجمه بهمن فروزندهنشر آموخته
2مدیریت بازاریابی *فیلیپ کاتلر – کوین لین کلر ترجمه مهدی امیرجعفریانتشارات نص
3مدیریت بازاریابی *شهریار عزیزی، ابوالقاسم ابراهیمی، محمدرضا کریمی علویجهانتشارات سمت
توجه: منابع اصلی پیشنهادی درس بازاریابی به شرح فوق می باشد. لیکن با توجه به حجیم بودن منابع فوق، درصورت تمایل می توانید از یکی از منابع شماره 4 یا 5 یا 6 به جای منابع اصلی (شماره 1و2و3 ) استفاده نمایید
منابع جایگزین
4مرجع کامل مدیریت بازاریابیحسین جلیلیانانتشارات نگاه دانش
5مدیریت بازاریابیعلیرضا مروجانتشارات آترین پارسه
6اصول مدیریت بازاریابییاسر منشمی گل
سایر منابع پیشنهادی
7مدیریت بازاریابیرضا مناجاتیانتشارات نگاه دانش
8مدیریت بازاریابیاحمد روستا، داور ونوس، عبدالحمید ابراهیمیانتشارات سمت
9مفاهیم کلیدی در بازاریابیجیم بلایث، ترجمه حسین نوروزینشر فوژان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
1اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام*سیدمحمد مقیمیراه دان
2مدیریت ماعلی اصغر پورعزتبنیاد نهج البلاغه
3مبانی مدیریت اسلامیرضا نجاریدانشگاه پیام نور
4مدیریت اسلامی و الگوهای آنلطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکاردانشگاه پیام نور
52000 سوال چهارگزینه ای اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامسیدمحمدتقی حسینی مرامانتشارات نگاه دانش
کلیه دروس
1مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی- سال 85 تا 99)*نظری، اشراقی، ناصرزاده، طورانی، جلیلیان، سیدجوادین، محمودیان انتشارات نگاه دانش
2مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی – سال 80 تا 99)*ونوس، فدوی، جلیلیان، جلالی، ظریفیان انتشارات نگاه دانش- دروس بازاریابی و کارآفرینی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *